spot_img

Tag: viết

Bảng hướng dẫn sử dụng thuốc – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Chia sẻ bài viết PDF Bài viết thứ 9 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt...

Bảng hỏi khi khám Nội khoa – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Chia sẻ bài viết PDF Bài viết thứ 10 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt...

Bảng câu hỏi khi khám bệnh – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Chia sẻ bài viết PDF Bài viết thứ 11 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 36)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 37)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 35)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

spot_img