spot_img

Tag: năm

Thông báo tuyển Cộng tác viên năm 2023

Quản lý sưu tầm 31/03/2023 Về Y Học Cộng Đồng… Thân chào tất cả các bạn! Giới thiệu...

Bảng hướng dẫn sử dụng thuốc – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Chia sẻ bài viết PDF Bài viết thứ 9 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt...

Bảng hỏi khi khám Nội khoa – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Chia sẻ bài viết PDF Bài viết thứ 10 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt...

Bảng câu hỏi khi khám bệnh – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Chia sẻ bài viết PDF Bài viết thứ 11 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt...

Báo cáo tổng kết năm 2022 – Y Học Cộng Đồng

  Báo cáo tổng kết năm 2022 – Y Học Cộng Đồng from Yhoccongdong.com       Bài viết Báo cáo tổng kết năm 2022 –...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

spot_img