spot_img

Tag: Loạn

Loạn khuẩn âm đạo ( phần 1 )

Biên dịch: Võ Huy Hoàng – Nguyễn Tấn Dũng Hiệu đính: BS Thiều Đình Hoàng Triệu chứng và nguyên nhân của loạn khuẩn âm đạo. Loạn...

Loạn khuẩn âm đạo ( phần 2 )

Biên dịch: Võ Huy Hoàng – Nguyễn Tấn Dũng Hiệu đính: BS Thiều Đình Hoàng Điều trị tại nhà Một phương pháp điều trị tại nhà...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

spot_img