spot_img

Tag: Ibrance

Palbociclib (Ibrance)

Palbociclib là thuốc gì? Palbociclib là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích hay liệu pháp sinh học, được dùng cùng với thuốc nội tiết trong...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

spot_img