spot_img

Tag: Học

Sacituzumab Govitecan – Y Học Cộng Đồng

Sacituzumab govitecan (Trodelvy) là thuốc gì? Sacituzumab govitecan là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích hay liệu pháp sinh học dùng để điều trị...

Palbociclib (Ibrance)

Palbociclib là thuốc gì? Palbociclib là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích hay liệu pháp sinh học, được dùng cùng với thuốc nội tiết trong...

Abemaciclib (Verzenios)

Abemaciclib là thuốc gì? Abemaciclib là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích hoặc liệu pháp sinh học. Khi được sử dụng để điều trị ung...

Everolimus (Afinitor)

Everolimus là thuốc gì? Everolimus là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích (sinh học). Nhóm thuốc này ngăn chặn sự phát triển và lan...

Ribociclib (Kisqali)

Ribociclib là thuốc gì? Ribociclib là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích. Ribociclib được dùng cùng với thuốc nội tiết trong điều trị ung thư...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

spot_img