spot_img

Tag: Đồng

Sacituzumab Govitecan – Y Học Cộng Đồng

Sacituzumab govitecan (Trodelvy) là thuốc gì? Sacituzumab govitecan là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích hay liệu pháp sinh học dùng để điều trị...

TĂNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG CHO BỆNH NHÂN BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY

Bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính (CML) là bệnh lý ác tính hệ tạo máu, đặc trưng bởi sự tăng sinh các...

Những bước ngoặt trong điều trị bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính (CML) với các thuốc ức chế Tyrosine Kinase (TKIs)

Tóm tắt bài phát biểu của ThS. BS Nguyễn Quốc Nhật   Phó khoa H7, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương   Tìm hiểu về Bệnh...

Palbociclib (Ibrance)

Palbociclib là thuốc gì? Palbociclib là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích hay liệu pháp sinh học, được dùng cùng với thuốc nội tiết trong...

Abemaciclib (Verzenios)

Abemaciclib là thuốc gì? Abemaciclib là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích hoặc liệu pháp sinh học. Khi được sử dụng để điều trị ung...

Everolimus (Afinitor)

Everolimus là thuốc gì? Everolimus là thuốc thuộc liệu pháp nhắm đích (sinh học). Nhóm thuốc này ngăn chặn sự phát triển và lan...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

spot_img