HomeTổng hợpBảng hướng dẫn sử dụng thuốc - Dành cho...

Bảng hướng dẫn sử dụng thuốc – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Bài viết thứ 9 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt Nam tại Nhật Bản
 

Nhằm hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, Bác sĩ Phạm Nguyên Quý – YHCĐ đã biên dịch bảng câu hỏi sử dụng cho người đi khám bệnh.

Bảng hướng dẫn sử dụng thuốc

    内服内容の指差し票で処方箋を分かりやすく伝えることができます

Xem thêm Bảng câu hỏi khi khám bệnh - Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Xem thêm Bảng hỏi khi khám Nội khoa - Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

 

 

- Advertisement -

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

- Advertisement -