HomeTổng hợpBảng câu hỏi khi khám bệnh - Dành cho...

Bảng câu hỏi khi khám bệnh – Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Bài viết thứ 11 trong 11 bài thuộc chủ đề Tài liệu hỗ trợ y tế cho người Việt Nam tại Nhật Bản
 

Nhằm hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, Bác sĩ Phạm Nguyên Quý – YHCĐ đã biên dịch bảng câu hỏi sử dụng cho người đi khám bệnh.

Bảng hỏi thông tin chung khi đi khám bệnh

    受付の問診票で個人情報と受診動機を確認することができます。

Xem thêm Bảng hỏi khi khám Nội khoa - Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

Xem thêm Bảng hướng dẫn sử dụng thuốc - Dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản 

- Advertisement -

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

- Advertisement -