CHĂM SÓC PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Hiệu đính: BS. Đào Thị Hải Yến Biên dịch: Mai Thị Kim Dung Tóm tắt những thay đổi gần đây Ngày 17 tháng 6 năm 2021 Những lưu ý cập nhật về việc cho con bú...

Recent Articles

CHĂM SÓC PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Hiệu đính: BS. Đào Thị Hải Yến Biên dịch: Mai Thị Kim Dung Tóm tắt những thay đổi gần đây Ngày 17 tháng 6 năm 2021 Những lưu ý cập nhật về việc cho con bú và những dịch vụ cho...

CẮT TẦNG SINH MÔN VÀ RÁCH TẦNG SINH MÔN

BS hiệu đính: BS. Đào Thị Hải Yến Biên dịch: Bùi Bảo Trâm  Thỉnh thoảng, bác sĩ hoặc người hộ sinh có thể cần cắt ở khu vực giữa âm đạo và hậu môn (tầng sinh môn) trong khi...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 36)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị ung thư thường là hành trình phức tạp với nhiều trở ngại có thể...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 37)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị ung thư thường là hành trình phức tạp với nhiều trở ngại có thể...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 35)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị ung thư thường là hành trình phức tạp với nhiều trở ngại có thể...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 32)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị ung thư thường là hành trình phức tạp với nhiều trở ngại có thể...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks

- Advertisement -

Explore more articles

CHĂM SÓC PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Hiệu đính: BS. Đào Thị Hải Yến Biên dịch: Mai Thị Kim Dung Tóm tắt những thay đổi gần đây Ngày 17 tháng 6 năm 2021 Những...

CẮT TẦNG SINH MÔN VÀ RÁCH TẦNG SINH MÔN

BS hiệu đính: BS. Đào Thị Hải Yến Biên dịch: Bùi Bảo Trâm  Thỉnh thoảng, bác sĩ hoặc người hộ sinh có thể cần cắt...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 36)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 37)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 35)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị...

Bên nhau ngày mưa (Bài viết số 32)

Chương trình “BÊN NHAU NGÀY MƯA” Bệnh nhân ung thư có xu hướng cô đơn, đau buồn vì gánh nặng bệnh tật. Điều trị...

- Advertisement -